top of page

Garanti Şartları

1.  Garanti süresi 2 yıldır.
2. Ürün garanti süresi içerisinde üretim hatalarından dolayı arızalanması halinde ücretsiz olarak onarılır, onarımı mümkün değilse yenisi ile değiştirilir.
3. Azami tamir süresi arızalı ürünün, teknik servislerimize gönderim tarihinden itibaren başlar ve 10 iş günüdür.
4. Ürünün onarımı Snexus Networks teknik servisinde yapılacaktır.
5. Teslim tarihinden itibaren garanti süresi dâhilinde bir yıl içerisinde, ayni arızayı dörtten fazla tekrarlaması veya farklı arızaların altıdan fazla ortaya çıkması halinde üründen yararlanamama ve tamir süresinin aşılması durumlarında ve arızanın Snexus Networks teknik servisinde tamir olamayacağının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Ürünlerin üzerine yapıştırılan bandrol ve etiketlerin sökülmesi, yırtılması, ürünün düşürülmesi, kırılması, darbe alması, ezilmesi, bükülmesi, kısa devre edilmesi, düşük ve yüksek yada ani voltaj değişimleri, topraklama hataları, satıcı tarafından temin edilmeyen hatalı aksesuar yada sarf malzemelerinin neden olduğu arızalar, yetkili olmayan kişilerin yaptığı bakım, onarım, kapasite artırımı, kaza, yangın, felaketler, taşıma işlemlerinden oluşabilecek arızalar, normal aşınma ve yıpranmalar, atmosfer şartlarından kaynaklanan çürüme, korozyon, oksitlenme, vb.. beklenmeyen aşınma, yıpranma ve bozulmalar garanti kapsamına alınmayacaktır. Ayrıca garanti belgesinde detaylandırılan diğer olumsuz kullanım durumlarında ürün garanti kapsamına alınmayacaktır. Gerektiği durumlarda istenirse ücretli onarım ve hizmetlerden faydalanılabilecektir.
7. Ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar firmamıza yazılı olarak bildirilmelidir.
8. Tüm şartlar haricinde oluşan problemler ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

 

Snexus Networks

E-Mail: info[at]snexus.com.tr
 

bottom of page